Vanaf 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

De Tai Chi school Chiatsurei hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en handelt in dat kader in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Het secretariaat van Chiatsurei wisselt in het kader van contactregistratie geen persoonsgegevens uit met andere bedrijven en organisaties en bewaart persoonsgegevens voor zolang dit  noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

De Tai Chi school Chiatsurei bewaart persoonsgegevens conform de wettelijke termijn van de belastingdienst.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verdwijnen of over te laten dragen. Tevens kunt u eerder gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking intrekken. U kunt dit doen via het berichtenformulier van Tai Chi school Chiatsurei.

U heeft het recht niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming (profilering). Tai Chi school Chiatsurei doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming.

Klachten over gebruik van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan Tai Chi school Chiatsurei en/of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Menu Contact

Contact

Links